Занаятите във Велико Търново: как са съхранени традициите в града

Велико Търново е емблематичен град за историята на България, като дори е бил столица по времето на Втората българска държава. Това не е случайно. Традициите там са съхранени във времето, като се откриват паметници на културата от Античния период, през Средновековието и Възраждането. На почит във Велико Търново е спазването на обичаи и традиции от […]